GIỚI THIỆU
We are THOMAS MEDIA
THOMAS MEDIA là đội nhóm tiên phong trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng trên facebook với quy mô toàn thế giới. Chúng tôi hướng đến sự chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ và nền tảng phát triển hệ thống social media. Đến với chúng tôi, bạn sẽ có được những sản phẩm chất lượng nhất.
Chi Tiết
CÂU CHUYỆN
Cuộc sống tại
THOMAS MEDIA

Luôn nỗ lực hết mình với công việc là tiêu chí hàng đầu của đại gia đình THOMAS MEDIA. Với mục tiêu trở thành đội nhóm hàng đầu trên hệ sinh thái giải trí của Facebook, chúng tôi luôn luôn nghiêm túc với công việc.

Chi Tiết
CÂU CHUYỆN
Cuộc sống tại
THOMAS MEDIA

Luôn nỗ lực hết mình với công việc là tiêu chí hàng đầu của đại gia đình THOMAS MEDIA. Với mục tiêu trở thành đội nhóm hàng đầu trên hệ sinh thái giải trí của Facebook, chúng tôi luôn luôn nghiêm túc với công việc.

Chi Tiết